2. Питома теплота пароутворення


Щоб температура рідини в процесі випаровування не зменшувалася, необхідно в процесі випаровування увесь час підводити до рідини тепло. На що ж витрачається енергія, що підводиться, якщо температура (а отже, і середня кінетична енергія молекул) не змінюється?
Вона витрачається в основному на розрив зв’язків між молекулами при перетворенні рідини на пару. Оскільки для “відривання” молекул одна від одної необхідно виконати роботу, потенціальна енергія взаємодії молекул збільшується.
Причому різні рідини однієї й тієї ж маси потребують різної кількості теплоти для перетворення їх у пару за температури кипіння. Для характеристики енергетичних витрат на випаровування рідин уводиться поняття питомої теплоти пароутворення.
Питомою теплотою пароутворення називають фізичну величину, що чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати 1 кг рідини, щоб повністю перетворити її на пару за постійної температури.
Питома теплота пароутворення позначається буквою L й вимірюється в Дж/кг.

У таблиці зазначено, що питома теплота пароутворення, наприклад, у води 2,3 МДж/кг. Це означає, що для обернення на пару 1 кг води, узятої при постійній температурі, необхідно затратити 2,3 МДж теплоти.
Щоб знайти кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару будь-якої маси рідини т, узятої за температури кипіння, можна скористатися формулою:


Q = Lm
Кількість теплоти, що виділяється при конденсації пари аналогічної маси, визначається за цією ж формулою.
Рівняння теплового балансу для випаровування й конденсації
Якщо рідину спочатку потрібно нагріти до температури кипіння, а потім перетворити на пару, то загальна кількість теплоти дорівнює:
Q = cm∆t + Lm

Немає коментарів:

Дописати коментар

Робота у середовищі online Test Pad

Презентація "Робота в середовищі "online Test Pad"