3. Закон Кулона


Закон Кулона — один з основних законів 
електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами. Експериментально з задовільною точністю закон вперше встановив Генрі Кавендіш у 1773. Він використовував метод сферичного конденсатора, але не опублікував своїх результатів.
Крутильні терези
Перший кількісний закон взаємодій між елекрично-зарядженими тілами встановлено Шарлем Кулоном у 1780 році. Цей закон справедливий для точкових заряджених тіл. Кулон скористався крутильними терезами,
Вимірюючи величину сили взаємодії між зарядами за кутом закручування пружньої дротини, Ш. Кулон встановив кількісний закон: сили взаємодії двох точкових заряджених тіл прямо пропорційні добуткові величини їх зарядів, обернено пропорційні квадратові відстані між зарядами, залежать від природи середовища та напрямлені вздовж лінії центрів тіл:
де, k − коефіцієнт пропорційності, який залежить від вибору системи одиниць вимірювання та для системи СІ дорівнює  (тут ε− має зміст діелектричної проникності вакууму; 
ε − відносна діелектрична проникність середовища (це число, яке показує у скільки разів сила взаємодії двох точкових зарядів у даному середовищі менша, ніж у вакуумі).
Шарль де Кулон народився 14 червня 1736 р
. в Ангулемі (Франція), в сім'ї чиновника. Навчався в одній з найкращих шкіл для молодих людей дворянського походження «Коледжі чотирьох націй» (Коледж Мазаріні). У лютому 1760 р. вступає до Військово-інженерної школи в Мезьєрі, одного з найкращих вищих технічних закладів XVIII ст. Закінчив школу в 1761 р. в чині лейтенанта. Потім протягом дев'яти років Кулон служив у інженерних військах на острові Мартиніка, де будував мости, дороги, укріплення. В 1772 році повертається до Франції, де й далі працює військовим інженером у Шербурі, Безнасоні та інших містах. За наукову працю щодо розрахунку архітектурних конструкцій Кулон у 1774 році був обраний членом-кореспондентом Академії наук Франції. Облаштувався в Парижі, служив інтендантом вод і фонтанів. Після початку революції в 1789 р. пішов у відставку й перебрався до невеличкого містечка Блуа.
Помер 23 серпня 1806 р. в Парижі у віці 70 років.
На честь французького вченого була названа одиниця електричного заряду — кулон (Кл), введена в практику в 1881 році.
Тестові завдання. Закон Кулона

Немає коментарів:

Дописати коментар

Робота у середовищі online Test Pad

Презентація "Робота в середовищі "online Test Pad"