1.3. Теплова рівновага

     Якщо температура двох тіл, що контактують, стає однаковою, їхні тиски й об’єми перестають змінюватися. Такий стан називають тепловою рівновагою.
Об’єм, тиск і температура визначають тепловий стан тіл. Особливістю температури є те, що температура всіх тіл, які перебувають у стані теплової рівноваги, однакова. Тиски і об’єми тіл, між яким встановилася теплова рівновага, можуть бути різними, але залишаються незмінними як завгодно довго.
Якщо температури тіл різні, то під час контакту тіло з вищою температурою охолоджується, а з нижчою — нагрівається. У такому випадку кажуть, що гаряче тіло віддало тепло, а холодне його одержало. Цей процес називають теплообміном або теплопередачею. Температура тіл визначає напрямок теплообміну між ними. Тепло завжди передається від тіла з більшою температурою до тіла, температура якого нижча.
На тому, що тіла, між якими встановилася теплова рівновага, мають однакову температуру, а їхні тиски, об’єми й інші властивості перестають змінюватися, ґрунтується вимірювання температури.
Вимірюючи температуру свого тіла, ви підкладаєте термометр під руку, притискаєте його до тіла й чекаєте п’ять хвилин. За цей час між вашим тілом і термометром встановлюється теплова рівновага, і його показання перестають змінюватися.
Вимірюючи температуру, слід пам’ятати, що будь-який термометр завжди показує власну температуру, що збігається з температурою середовища, в якому він знаходиться. У разі контакту термометра з фізичним тілом між ним і тілом відбувається теплообмін. Досить скоро між термометром і тілом встановлюється теплова рівновага, і всі фізичні величини, які характеризують тіла (термометр і, наприклад, вода, температуру якої вимірюють), перестають змінюватися. З цього моменту температури термометра і тіла, що контактує з ним, однакові. Тому термометр, показуючи власну температуру, одночасно показує температуру тіла, яке контактує з ним.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Робота у середовищі online Test Pad

Презентація "Робота в середовищі "online Test Pad"